ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: THE MOONSHINE COMPANY S.M.P.C.

Δραστηριότητα: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ

Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 169, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΦΜ: 801028137

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 147299308000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης